Duyurular,  Haberler

Belediye Başkanı Sayın Ülgür Gökhan’ın 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı…

Tarihin her döneminde öğretmenler; bilginin, çağdaşlığın, aydınlanmanın, sevginin, barışın ve hoşgörünün öncüleri, toplumun örnek alınan insanları olmuşlardır.

Anne şefkatinden okul sıralarına geçişte, kalemi tutturan el onun sıcak eli, ilk kelimeyi okuduğumuzdaki heyecanımızı paylaşan onun sıcak gülüşüdür.

Meslek seçiminden, gelecekte nasıl bir insan olacağımıza dek hayatımızla ilgili pek çok karar için ilham aldığımız, bir birey yetişmesi adına çok önemli sorumlulukları olan, ülkenin geleceğini ve gelişmesini dert edinen, omuzunda ki yükü ağır kişilerdir öğretmenler.

Ülkemizin Cumhuriyetin kuruluş ilkelerine sahip çıkma ve gelecek hedeflerine ulaşmasında kuşkusuz ki okuyan, okuduğunu anlayan, anladığını düşünen, düşündüğünü irdeleyen, soru soran bir toplumun varlığı kaçınılmazdır. İşte öğretmenlerimiz salt okuyup yazabilen bir toplumun ötesinde, düşünen ve sorgulayan, bilimle yoğrulan bir geleceği şekillendirmek adına, olağanüstü önemli bir görev yapmaktadırlar.

Başöğretmen Mustafa Kemal ATATÜRK de, “Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır” sözleri ile öğretmenlerimizin önemini ve kıymetini açık bir şekilde ortaya koymuştur.

Ülkemizi, insanımızı aydınlık bir geleceğe taşımak gibi yüksek ideallere sahip, kendisini sürekli geliştirip, çağın gerekleri ile donatan, güç şartlar altında Anadolu’nun her köşesinde görevlerini layıkıyla yerine getirmeye çalışan tüm öğretmenlerimizin ve atanmayı bekleyen tüm öğretmen adaylarının Öğretmenler Günü’nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Ülgür GÖKHAN

Belediye Başkanı